СЪБИТИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 2019

Във връзка и като част от минимални изисквания за публичните събития, които следва да бъдат проведени във връзка с изпълнението на АДБФП посочени в т. 3.5 и т. 4 от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., който представлява приложение 2.16 към Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Ви информираме, че заключителна пресконференция – публично събитие, ще се проведе на 13.12.2019 г. (петък) от 16:30 часа на адрес: Р България, област Русе, община Русе, гр. Русе 7009, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА – „Доминекс Про“ ЕООД. Поканени да присъстват на пресконференцията са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, Областен информационен център – гр. Русе (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.
Create your own web pages in minutes...
Copyright © 2019 DominexPro Ltd. All Rights Reserved.
    НАЧАЛО                        ЗА НАС               КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
НАЧАЛО
ЗА НАС
КОНТАКТИ